ΗΟΜΕ

                ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΙΝΑ             

                                                                                                      

        

       Παρουσία της επιχείρησης σας στα γραφεία ItalyBureau alliance στην Κίνα


Αυτή η σημαντικότατη υπηρεσία της ItalyBureau, υλοποιείται από συνεργάτες της Italybureau alliance, με φυσική παρουσία τους στα γραφεία ItalyBureau - alliance στην πόλη SHENZHEN της Κίνας.

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση σας μπορεί να φιλοξενεί το προφίλ της, τους καταλόγους της, τα δείγματα της κλπ, στο γραφείο ItalyBureau alliance της Κίνας, με πολύ χαμηλό κόστος, επειδή από κοινού με άλλες εταιρείες φιλοξενήστε σε ένα γραφείο, το οποίο εργάζεται για να προωθεί και τις πωλήσεις της δικής σας επιχείρησης στη χώρα όπου παρέχεται η υπηρεσία.

Με επαγγελματική έδρα της ItalyBureau alliance Κίνας,στην πόλη που θεωρείται η εμπορική πύλη της Κίνας την SHENZHEN, εξυπηρετούμε καθημερινά με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών μας.

Ανάλογα με την συμφωνία, παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες του τύπου:

-έλεγχος προϊόντος σε σχέση με προδιαγραφές.

-έλεγχος ορθά συνταγμένης ετικέτας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

-μεταφορά εμπορευμάτων με επιλεγμένους μεταφορείς.

-εκτελωνισμοί.

-υπηρεσίες Logistics

-υπηρεσίες προβολής και έκθεσης των προϊόντων στους κατάλληλους χώρους της ItalyBureau.

-ανάπτυξη πωλήσεων μέσω χονδρεμπορικών δικτύων.

-ανάπτυξη πωλήσεων μέσω δικτύων εμπορίου.

-ανάπτυξη πωλήσεων μέσω E-COMMERCE.

 

Επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, δίχως να σκέπτονται το κόστος.                                         

Μάθετε γιατί.    Ζητήστε το γρηγορότερο μια πρώτη ενημέρωση δωρεάν και χωρίς δεσμεύσεις

                                     
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΑ

Προσφέρονται σημαντικότατες υπηρεσίες σε εμπόρους εισαγωγείς από Κίνα.

Ένα δίκτυο επαφών, παραγωγοί, κατασκευαστές, εργοστάσια, αντιπρόσωποι, μεταφορείς ελεγμένοι, όλα τα αναγκαία για εισαγωγές δίχως κίνδυνο, τίθενται στη διάθεση σας.

Με επαγγελματική έδρα της ItalyBureau Κίνας, στην πόλη που θεωρείται η εμπορική πύλη της Κίνας την SHENZHEN, εξυπηρετούμε καθημερινά με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών μας.

Το κόστος της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τα οφέλη.

 

             Ζητήστε το γρηγορότερο μια πρώτη ενημέρωση δωρεάν και χωρίς δεσμεύσεις  

              

      ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ SHENZHEN

       

 

Savva Net Ltd - ItalyBureau – alliance, affiliate for Greece & Bulgaria. Consultants – Brokers- International Real Estate. Mlantost 1A, Alexander Malinof Ave.23,2 floor, office 78, Sofia, Bulgaria.

e-mail: info@stelnet.gr